Atrakcyjne szkolenia dla pracowników – jak je dobrze przygotować?

Atrakcyjne szkolenia dla pracowników – jak je dobrze przygotować?

Znane w świecie biznesu powiedzenie mówi: “Jesteś tylko tak dobry, jak ludzie, których zatrudniasz”. Dlatego też poważnie myślący o rozwoju swojej firmy przedsiębiorca powinien inwestować w pracowników, ich umiejętności, możliwości i motywację do skutecznego działania. Najlepszym rozwiązaniem są szkolenia dla pracowników, których dostarczyć może zewnętrzna firma szkoleniowa. Jak dobrze przygotować szkolenia dla naszych pracowników?

Dlaczego szkolenia są konieczne?

Przedsiębiorca musi dać zatrudnionym przez siebie ludziom wsparcie, aby mogli rozwijać swoje umiejętności i wykonywać swoją pracę najlepiej i najwydajniej jak to tylko możliwe. W takim przede wszystkim wykorzystywane powinny być szkolenia. Warto pamiętać, że nawet najzdolniejsi i najbardziej zaangażowani pracownicy potrzebują odpowiednich narzędzi. A najważniejszym narzędziem jest zawsze wiedza.

Jest tu jednak pewien problem: Ze względu na ograniczone zasoby i inne priorytety (inwestycje itd.), wiele mikroprzedsiębiorstw nie zapewnia tego samego rodzaju zorganizowanych planów szkoleniowych, co duże firmy. Statystyki pokazują, że mimo że większość pracodawców deklaruje, że widzi potrzebę szkoleń, to w niewielkiej ilości firm są one faktycznie realizowane. Rozwiązaniem mogą być szkolenia online, dzięki którym firma ponosi znacznie mniejsze koszty.

Jak dobrze przygotować szkolenie?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest zasadniczym celem każdego szkolenia. W praktyce jest to zawsze uzyskanie przez pracowników konkretnej wiedzy i umiejętności. Szkolenia dla sektora publicznego i prywatnych firm powinny być zatem tak skonstruowane, by przyswajanie wiedzy pracownikom jak najbardziej ułatwić. Niestety wielu pracodawców, chcąc pójść na skróty, robi wszystko, aby osiągnąć wprost przeciwny efekt.

Dobrze przygotowane szkolenie powinno składać się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest wprowadzenie do zagadnienia i przetrenowanie najważniejszych umiejętności. Po tym etapie powinna nastąpić trwająca przynajmniej kilka dni przerwa, w której pracownicy mogą wykorzystać nabyte przez siebie umiejętności w praktyce. Tej części powinny towarzyszyć metody, które pozwalają sprawdzać na bieżąco, czy tak faktycznie jest i jakie efekty uzyskują pracownicy. Należy koniecznie udostępnić im odpowiednie materiały – w końcu skuteczność pracy zatrudnionych osób leży głównie w interesie pracodawcy. Kolejnym etapem jest sprawdzenie zdobytych umiejętności i ewentualna korekta popełnianych błędów. Jest to oczywiście model najprostszy. W przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień szkolenia mogą mieć znacznie więcej części.

Leave a Reply

Your email address will not be published.